rasa boerboel - pies
„…Boerboel przez ponad 300 lat swojej obecnej historii był selektywnie doskonalony i hodowany jako strażnik i obrońca ludzi, farm oraz wszelkiego dobytku na nich się znajdującego."

Był psem rodzinnym i opiekunem dzieci, niezawodnym myśliwym i wytrzymałym na trudy afrykańskiego życia wojownikiem i kompanem człowieka. Ta długotrwała, bo wielowiekowa ścisła selekcja wytworzyła w tym czworonogu ogromną wytrzymałość, odporność na wszystkie niedogodności wiejskiego życia i choroby, samodzielność w działaniu i podejmowaniu decyzji, siłę, odwagę i umiejętność walki z każdym praktycznie przeciwnikiem, a nade wszystko ścisłe więzi ze swoim ludzkim panem. Boerboel o poprawnym temperamencie jest prawdziwym przyjacielem człowieka – i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Nie tylko rozumie i natychmiast spełnia wszystkie jego polecenia, ale także instynktownie wyczuwa myśli i intencje. Zawsze wie, kiedy jego pan czuje się zagrożony i intuicyjnie odgaduje, czy aprobuje on zbliżających się obcych, czy też nie. W zależności od rodzaju sytuacji reaguje natychmiast i bez najmniejszego wahania. Cechy te uwidaczniają się u boerboela już od najmłodszego wieku i niejednokrotnie jeszcze szczeniak z miną groźnego wojownika warczy w reakcji na jakiś niespodziewany hałas, jakby chciał zakomunikować swojemu panu: „Jestem tutaj przez cały czas i zawsze będę cię bronił przed wszelkim zagrożeniem, nie zważając na własne bezpieczeństwo”. Przyjmuje się, że prawidłowo rozwijający się boerboel powinien przejawić charakterystykę psa stróżująco-obronnego w wieku 6-10 miesięcy.

Boerboel nie jest tzw. psem jednego pana i swoją niezawodną opiekę roztacza nad całą ludzką rodziną, której czuje się pełnoprawnym członkiem i zarazem jej obrońcą.

W jego odczuciu rodzina taka jest jego własnością, której musi bronić nawet z narażeniem własnego życia, gdyby zaszła ku temu taka potrzeba. Szczególną troskę pies ten wykazuje w stosunku do małych dzieci, których jest często najwierniejszym przyjacielem i towarzyszem zabaw…

Dzisiejszy boerboel równie mocno przywiązuje się do swojej ludzkiej rodziny i równie sumiennie ją ochrania, jak jego przodek sprzed 200 lub 300 lat.

W warunkach współczesnego życia w wysoce zurbanizowanych osiedlach ludzkich w różnych częściach świata, gdzie wszelkiego rodzaju przestępczość jest na porządku dziennym, duży silny pies bojowy, opiekuńczy w stosunku do bliskich, może być skutecznym środkiem odstraszającym. Boerboel idealnie się do tej roli nadaje. Jest psem ogólnie zrównoważonym, nie impulsywnym czy przesadnie (zazwyczaj na pokaz) agresywnym, jednak w momencie jakiegokolwiek zagrożenia dla swoich bliskich rzuca się natychmiast do ataku z głośnym i przerażającym jak u lwa rykiem i gotów jest walczyć aż do śmierci, nie bacząc na własne bezpieczeństwo… Boerboel emocjonalnie związuje się z całą swoją ludzką rodziną i bardzo pragnie towarzyszyć jej we wszelkich czynnościach codziennego życia oraz wszędzie z nią chodzić. Nie jest przy tym psem kłopotliwym, nachalnie narzucającym się, niebezpiecznym dla innych osób, czy agresywnym w stosunku do zwierząt. Ten z reguły opanowany molos potrafi „stosownie” zachować się niemalże w każdej sytuacji….

Jednym z warunków poprawnych relacji z tym psem jest jego właściwe traktowanie.

Boerboel wymaga odpowiednio dużej dawki uwagi i troski ze strony człowieka. Musi czuć, że jest kochany i obdarzany szacunkiem oraz zaufaniem. Tylko właściwie traktowany będzie pełnym oddania, wiernym aż do śmierci i niestrudzonym – gotowym na wszystko obrońcą i opiekunem. Trudno oczekiwać pełnego zrozumienia, bezgranicznego oddania i niezawodności w działaniu od psa trzymanego w klatce, źle traktowanego, któremu dostarcza się pożywienie, aby przeżył…

 

Dzisiejszy boerboel jest produktem ścisłej, trwającej przez setki lat, a co za ty idzie, przez niezliczona liczbę pokoleń, selekcji pod kątem takiej właśnie poprawnej genetyki. Dlatego też jego unikatowy temperament jest prawdziwym skarbem, który trzeba pieczołowicie kultywować i cenić najbardziej. Tylko wysoka jakość i integralność wyglądu zewnętrznego z poprawną psychiką dają w efekcie prawdziwego, dobrej jakości boerboela…

 

Daniel Capricorn