ikona testy

Dodatkowym wymogiem hodowlanym dla owczarków kaukaskich jest zaliczenie testów psychicznych. Są to testy sprawdzające zachowanie psa wobec ludzi, reakcję na sytuacje nietypowe, reakcję na inne zwierzęta, reakcję na strzał oraz odporność psychiczną. Do rodowodu zostaje wpisana adnotacja "zaliczony" jeżeli pies zareaguje odpowiednio przynajmniej na 4 z 5 opisanych poniżej sytuacji.
 

1. Sprawdzenie zachowania wobec ludzi

Pies na smyczy przechodzi wśród grupy spokojnie poruszających się ludzi (jest to grupka ludzi składająca się z co najmniej 5-6 osób, poruszających się w obszarze 10x10 m). Przewodnik zatrzymuje się przy obcym człowieku, ludzie podają sobie ręce, rozmawiają, idą w jednym kierunku, po chwili przewodnik poleca psu wytrzymać spokojne dotkniecie przez człowieka.
Test zaliczony, o ile pies nie wykazuje żadnych oznak agresji ani strachu.

 
2. Reakcja na sytuacje nietypowe

Przewodnik z psem na luźnej smyczy przechodzi, obok w odległości do 10 m ktoś przebiega w kierunku prostopadłym do ruchu przewodnika z psem, nie drażniąc ani nie pobudzając psa. Test zaliczony, jeśli pies zachowa się obojętnie lub wykaże zainteresowanie biegnącym, ale bez zachowań agresywnych czy pościgu. Zachowania agresywne lub pościg powodują dyskwalifikację. Przewodnik w trakcie testu może mówić do psa, wpływać na jego zachowanie.
 

3. Reakcja na inne zwierzęta

Przewodnik z psem na smyczy idzie w kierunku dobrze wyszkolonego spokojnego psa tej samej płci poruszającego się też na smyczy, i oba psy idą razem ok. 20 m przy swoich właścicielach, w dystansie nie większym niż 3 m, po czym przyjmują pozycję siedzącą przy właścicielach na czas 1 minuty. Test zaliczony, jeśli pies testowany zachowa się obojętnie lub wykaże zainteresowanie, ale zostanie opanowany przez przewodnika. Zachowania agresywne powodują dyskwalifikację.
 

4. Reakcja na strzał

Strzał z korkowca oddaje się z odległości 30 kroków od idącego na smyczy psa. Test zaliczony, jeśli pies nie wykaże lęku.
 

5. Sprawdzenie odporności psychicznej

Przewodnik z psem na luźnej lince przechodzi nie dalej jak 5 m obok drążka z chorągiewką (wysokość — 1 m). Do drążka przywiązana jest 10-metrowa linka, trzymana przez stojącego dalej pomocnika. W chwili przechodzenia przewodnika z psem, drążek zostaje przewrócony. Pies może objawić niepokój, odskoczyć, ale musi po chwili spokojnie z przewodnikiem dojść do lezącej chorągiewki. Przewodnik może psa zachęcać, podejść pierwszy, nie może psa ciągnąć.